ABN AMRO

Dividend ABN Amro

Het Dividend ABN Amro is vooral gebaseerd op nieuw dividendbeleid. Dit komt omdat ABN pas in 2015 weer naar de beurs is gebracht.
Om beleggers te trekken wordt er geschermd met een relatief hoog en stabiel dividend.
Het ABN Amro dividend wordt in principe in de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering bepaald.
Half jaarlijks betaald ABN Amro dividend.
Vlak na de vergadering is de datum ex-dividend ABN Amro kort gevolgd door de betaling.
Beoogd wordt een jaarlijks stijgend dividend bij ABN Amro.

Dividendbeleid Abn Amro

De bank heeft als beleid om 50% van de winst in dividend uit te keren.
Dit is onlangs bij een kwartaalcijfer presentie bevestigd door de directie van het bedrijf.
Een groot deel van het dividend zal nog terecht komen bij de Nederlandse staat.
De staat is nog een van de grootste aandeelhouders. Zij heeft ook zeker invloed op het dividendbeleid.

Geschiedenis

ABN AMRO heeft een lange geschiedenis in bankieren. De oorsprong van sommige van haar activiteiten gaan terug naar de 18e eeuw.
De bank bedient retail, private banking en corporate banking klanten met een primaire focus op Nederland. Daarnaast zijn er selectieve activiteiten in het buitenland. In Nederland wordt klanten een uitgebreid en compleet pakket aan producten en diensten aangeboden via omni-distributiekanalen. Denk hierbij aan geavanceerde mobiele applicaties en het bekende internetbankieren.
De bank beschikt over gedegen financiële expertise en uitgebreide kennis van vele bedrijfstakken.
In een internationale context zijn de activiteiten van de Groep gericht op specifieke deskundigheid en gevestigde marktposities. Internationale activiteiten betreffen Private Banking, Energy, Commodities & Transportation (ECT) and Clearing.

Duurzaamheid

ABN AMRO heeft als doel om een duurzame bank te zijn. Het streeft daarbij naar een erkende positieop het gebied van duurzaamheid. Operationeel is dit vertaald door zichtbaar te bouwen aan duurzame klantrelaties. Waarbij eenvoudige producten en transparantie kernwaarden zijn. Het naleven van de zorgplicht moet in het hart van de organisatie worden gedragen.

Nationalisatie

In 2008 is de groep (grotendeels) genationaliseerd om de financiële stabiliteit te waarborgen.
In 2010 zijn de nieuwe ABN AMRO Bank en Fortis Bank Nederland gefuseerd.

Het schild en de kleuren van ABN AMRO

Symboliek is de meest pure en doordringende vorm van communicatie.
Het logo vangt de essentie van de bank: vertrouwen, veiligheid en ambitie voor hun toekomst op basis van sterke, onveranderlijke waarden.

Waar staat het schild voor?

Het bank schild staat voor betrouwbaarheid, traditie, veiligheid en bescherming.
Allemaal cruciaal voor haar klanten. Klanten moeten er op kunnen vertrouwen dat hun vermogen of bedrijf in veilige handen is.
Daarnaast symboliseert het schild dynamiek, kracht, omvang en groeipotentieel.
De rechte lijnen van het schild als logo tonen een moderne uitstraling met behoud van traditionele waarden.