Aalberts Industries

Dividend Aalberts Industries

Het Dividend Aalberts Industries is al enkele jaren betaald op jaarbasis. Het Aalberts dividend wordt in principe in de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering bepaald. Vlak na de vergadering is de datum ex-dividend Aalberts gevolgd door de betaling. Meestal zit er 3 weken tussen de ex dividend en betalingsdatum van het dividend van Aalberts.
Het Aalberts Industries dividend is al enkele jaren stijgend. Het dividendrendement van Aalberts Industries is beperkt.

Dividendbeleid Aalberts Industries

Aalberts Industries heeft een bestaand als dividendbeleid. Er wordt circa 70% van het behaalde nettoresultaat voor amortisatie bestemd voor verdere groei en versterking van de financiële positie. De overige  30% wordt door middel van dividend geheel in contanten uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Over Aalberts Industries

Aalberts Industries is opgericht in 1975 en beursgenoteerd sinds maart 1987.
Het bedrijf is met circa 14.700 medewerkers verspreid over vier units actief in meer dan 30 landen.

De onderneming heeft een decentrale organisatiestructuur. De groepsmaatschappijen zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse werkzaamheden. Elk bedrijf en team werkt nauw samen met de groepsmaatschappijen binnen Aalberts. De holding telt circa 20 medewerkers, met inbegrip van het raad van bestuur.

Strategie Aalberts Industries

De strategie wordt bepaald door de holding in samenwerking met elk bedrijfsonderdeel.
Aalberts Industries streeft naar leidende marktposities van haar bedrijven in de markt. Met basis technologieën proberen zij duurzame en winstgevende groei te realiseren. Het bedrijf stimuleert een ondernemende en actieve marktbenadering.

De ‘Aalberts Industries Linked’ Strategy 2015-2018 bestaat uit een aantal onderdelen.

De zakelijke kansen, marktkansen, kerntechnologieën met groeimogelijkheden en sterke merknamen.
In deze context is het streven naar een leidende positie om een hoge toegevoegde waarde te bereiken voor haar klanten.

Wereldwijd anticipeert Aalberts Industries op twee lange termijn trends:

  • Efficiency, veiligheid, energiebesparing en comfort in gebouwen en installaties;
  • Complexe technische specificaties voor specifieke markten in combinatie met een wereldwijd servicenetwerk.

De ‘Aalberts Industries Linked’ Strategy 2015-2018 focust zich op 4 speerpunten:

  • Focussen op eigen benadering;
  • Het verbeteren van bekende marktposities;
  • Verbeteren van consistente winstgevendheid;
  • Het gebruik maken van eigen sterktes.

Aalberts Industries besteedt veel inspanning van marktgerichte applicatiekennis.
Huidig is dat een compleet portfolio in elk van de vier bedrijven.
1. Snelle innovatie
2. Combinatie van technologieën
3. Gebruik maken van de gezamenlijke marktkanalen
4. Key Account Management.